Τα αρχεία της ΕΜΙΑΝ – Γενικό ευρετήριο

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) ιδρύθηκε πριν από μία δεκαετία με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα στο πεδίο συμμετοχής των νέων Ελλήνων στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό κίνημα της περιόδου μετά τον εμφύλιο στη χώρα μας. Οι πρώτοι εταίροι της ήταν, σχεδόν αποκλειστικά, στελέχη και ενεργοί μέτοχοι αριστερών οργανώσεων και ομάδων νεολαίας της εποχής 1950-1974. Η ποικίλη δραστηριότητα της Εταιρείας τα χρόνια που πέρασαν από τη σύστασή της -συγκέντρωση αρχειακού υλικού, κατάθεση προφορικών μαρτυριών και συλλογή φωτογραφικού, βιβλιακού και λοιπού υλικού, όλα δωρεές από εταίρους και φίλους της, οργάνωση ημερίδων-επιστημονικών συνεδρίων, επετειακών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδοτική παραγωγή κ.ά.- συνέβαλε θετικά στην έναρξη μιας ευρείας σήμερα συζήτησης για θέματα νεολαίας των δεκαετιών ’50 έως ’70.
Οι αρχειακές συλλογές γραπτών τεκμηρίων της ΕΜΙΑΝ (προσώρας οκτώ αναπτυγμένες και 23 μικρότερες) αποτελούνται από τεκμήρια που παρήγαγαν ποικίλες συσπειρώσεις ή δραστήρια κοινωνικώς άτομα της περιόδου 1950-1974, τα οποία συγκέντρωσαν, διαφύλαξαν και διέσωσαν, με μεγάλους κινδύνους, κυρίως στελέχη και μέλη οργανώσεων του φοιτητικού και νεολαιίστικου αριστερού κινήματος της εποχής. Δικά τους γραπτά, αποφάσεις και πρακτικά συλλογικών σωμάτων σπουδαστικών συλλόγων, οργανώσεων και κινήσεων, ανακοινώσεις, αλληλογραφία, προκηρύξεις και φέιγ-βολάν φοιτητικών οργανώσεων, πολιτικών νεολαιών και κινήσεων, πολυγραφημένα παράνομα φύλλα της δικτατορικής περιόδου, κείμενα για την παιδεία, εφημερίδες, φυλλάδια, νεανικά περιοδικά κτλ. Αρκετά μάλιστα είναι σπάνια ή δυσεύρετα σε άλλες πρωτογενείς πηγές που απόκεινται σε παρεμφερείς και όμορους αρχειακούς φορείς.
Όλα τα παραπάνω μετά από κοπιώδη εργασία έχουν ταυτιστεί, οργανωθεί, ταξινομηθεί και περιγραφεί κατά τρόπο σύμφωνο με τα αρχειονομικά παραδεδεγμένα, με άμεσο στόχο να γίνουν προσπελάσιμα, χωρίς περιορισμούς, από τους ενδιαφερόμενους -επαγγελματίες ερευνητές, επιστήμονες ή, απλώς, θερμούς “αναδιφητές” της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας- που δεν αρκούνται στις δευτερογενείς ιστοριογραφικές αναφορές αλλά θέλουν να θεμελιώσουν τη γνώση τους με την προσφυγή στις πηγές.
Το παρόν “Γενικό Ευρετήρι”, αρκούντως αναλυτικό και ενημερωμένο μέχρι τις αρχές του 2010, συμβάλλει στην κατεύθυνση της δημοσιοποίησης του ρόλου και του περιεχομένου των αρχείων της ΕΜΙΑΝ, θέτοντας ένα ακόμη λιθαράκι στην προαγωγή της ιστορικής έρευνας όχι μόνο για την αριστερή νεολαία, αλλά και για τη μελέτη ολόκληρης της ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας.

Κωδικός προϊόντος: 978-960-98635-1-3  Κατηγορία:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.