Όροι Χρήσης

 

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Παρατίθενται κατωτέρω οι Όροι Πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματοςτης εταιρίας με την επωνυμία «Γερμανού Φωτεινή» και το διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Στέφανου Τάττη αρ 6, ΤΚ 54622, με ΑΦΜ 040533382, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 30 2310 221169(στο εξής αναφερόμενη ως «Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ»). O χρήστης/επισκέπτης καλείται, πριν συνεχίσει την περιήγησή του στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να μελετήσει προσεκτικά τους κάτωθι Όρους πωλήσεων, που διέπουν τις αγορές, τη διακίνηση και τις επιστροφές των προϊόντων της Εταιρίας μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, πρέπει να τους αποδεχθεί, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο, που βρίσκεται στην φόρμα εγγραφής. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι πριν από την επίσκεψή τους στο site των εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έχουν διαβάσει και συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τους παρόντες Όρους Πωλήσεων (όπως και με τους ανωτέρω αναφερόμενους Όρους Χρήσης). Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους Όρους Πωλήσεων, καλείται να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και να εξέλθει άμεσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Για την επίλυση οποιωνδήποτε αποριών και ερωτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο «επικοινωνία» (info [at] germanos-publications.gr).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο παρών δικτυακός τόπος των εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα της, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω αυτού: •Τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας, •Την περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του βιβλίου. •Την τιμή (με ΦΠΑ), την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς και επιστροφής, •Τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο και χρόνο, παράδοσης και εκτέλεσης της παραγγελίας, •Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, •Το δικαίωμα υπαναχώρησης, •Το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων. •Την ειδική ένδειξη εάν ορισμένο προϊόν είναι προϊόν προσφοράς και τι συνεπάγεται αυτό.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ εκτελεί τις παραγγελίες λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτεδιαθεσιμότητα των προϊόντων και των αποθεμάτων της Εταιρίας. Τυχόν αναφερόμενες διαθεσιμότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Εταιρία. Σε περίπτωση που ορισμένο προϊόν, το οποίο παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώνει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του ή για τυχόν πλήρη έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παράδοση/παραλαβή συγκεκριμένου προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει μερικώς την παραγγελία ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι τιμές που αναγράφονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο εκφράζονται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνουν όμως τα έξοδα αποστολής, τα οποία προσδιορίζονται ειδικώς σε κάθε περίπτωση αναλόγως του τρόπου, χρόνου και τόπου αποστολής. Το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση των πελατών/χρηστών. Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το τίμημα του προϊόντος, το οποίο αναγραφόταν στο germanos-publications.gr, κατά το χρόνο παραγγελίας του.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα προϊόντα τωνεκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ ελέγχονται ενδελεχώς πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα, το οποίο παραδίδεται σε χρήστη/πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη/πελάτη αντικαθίσταται, εφόσον ζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό τον όρο «Επιστροφές Προϊόντων» με άλλο πανομοιότυπο. Δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης, εάν η φθορά στο προϊόν της Εταιρείας προκλήθηκε από των πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ο χρήστης/πελάτης που επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πρέπει κατ’ αρχάς να τα προσθέσει στο καλάθι αγορών του και στη συνέχεια να προχωρήσει με: α) την αποστολή της παραγγελίας στην Εταιρία κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο και β) τη συμπλήρωση της φόρμας πληρωμής με τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ή του paypal ή με την πρόβλεψη πληρωμής μεσω τραπέζης ή με αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ (η τελευταία περίπτωση αφορά μόνο πωλήσεις εντόςΕλλάδος). Η παραγγελία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πληρωμή». Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, μεταξύ 10.00 π.μ.-17.00μ.μ. Κάθε παραγγελία εκτελείται οριστικά στις 12:30 μ.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Οι Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μόλις λάβουν την παραγγελία, αποστέλλουν στον πελάτη στην ηλεκτρονική του διεύθυνση αποδεικτικό παραλαβής με αναγραφόμενο τον αριθμό της παραγγελίας. Η αποστολή από τον χρήστη/πελάτη της παραγγελίας του προς την Εταιρία αποτελεί την πρόταση προς την τελευταία για κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, η δε αποστολή από την Εταιρεία προς τον χρήστη/πελάτη του αποδεικτικού παραλαβής της εν λόγω παραγγελίας, συνιστά την αποδοχή από την Εταιρία της πρότασης για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, η οποία θεωρείται ότι συντελείται μόνο με την κατά τα ανωτέρω αποστολή από τις Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας. Το πακέτο, το οποίο αποστέλλει η Εταιρία στον χρήστη/πελάτη, σε εκτέλεση της παραγγελίας του, συνοδεύεται από το εκδοθέν νόμιμο φορολογικό στοιχείο (απόδειξη λιανικής πωλήσεως).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης δύναται να πατήσει το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση» και να προβεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας του. Ακύρωση παραγγελίας μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή της είναι δυνατή μόνο εφόσον σταλεί σχετική ειδοποίηση μέχρι τις 12:30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές/ προσθήκες/ τροποποιήσεις της. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την τροποποίηση της παραγγελίας θα πρέπει να προβεί σε ακύρωσή της, πριν την ολοκλήρωση αυτής, και στη συνέχεια να επιλέξει άλλα προϊόντα, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ & PAYPALL Το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ δέχεται κάρτες VISA, Mastercard και Debit. Επίσης, είναι δυνατή η πληρωμή μέσω paypal. Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις αλλά το ποσό θα αποπληρώνεται εφάπαξ. Το ποσό της εφάπαξ αποπληρωμής εκτός από την αξία των προϊόντων, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων εξόδων αποστολής. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής δηλώνει ότι είναι κύριος και κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Ο λογαριασμός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ο εξής:
ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK
IBAN:
BIC or SWIFT CODE :
Η κατάθεση του τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία ακυρώνεται και θεωρείται ως μη γενόμενη. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός της συγκεκριμένης παραγγελίας, ο οποίος θα έχει αποσταλεί από την Εταιρία μέσω email ως επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Ο πελάτης πληρώνει στο courier κατα την παράδοση της παραγγελίας ή στο κατάστημα ΕΛΤΑ της περιοχής σας αναλόγως τη μέθοδο αποστολής που επιλέξατε (κανονικό ή express). Η εξόφληση με αντικαταβολή δεν ισχύει για τις παραγγελίες που παραδίδονται εκτός Ελλάδος.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
– Παρακαλούμε επιστρέψτε τα δέματα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, και επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την αποστολή. – Επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την αποστολή! Στείλτε μας email στο info [at] germanos-publications.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
– Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους στην αποστολή, τα μεταφορικά επιστροφής καλύπτονται πλήρως από εμάς! – Κρατήστε την απόδειξη αποστολής, και στείλτε την παραγγελίας σας στην διευθυνση που θα σας δώουμε ύστερα απο επικοινωνία μαζί μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών για παραδόσεις εντός Ελλάδος και δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για παραδόσεις στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες υπολογίζονται από την ημέρα της παραγγελίας, και εξαρτάται δε από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ για τις απλές αποστολές, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών (courier)Speedexγια αποστολές express εντός Ελλάδος, και μέσω της εταιρείαςDHL για πωλήσεις στονυπόλοιπο κόσμο. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία ορισμένης παραγγελίας από το μενού «εντοπισμός δέματος» και της αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντωνμέσω του tracking number της εταιρίας ταχυμεταφορών, το οποίο θα σας αποσταλεί μέσω email, όταν θα είναι διαθέσιμο.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό βάρος των προϊόντων, τα οποία θα παραγγείλετε, τον τόπο παράδοσης και τον τρόπο αποστολής (κανονικό ή express), σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων εξόδων αποστολής. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες για πωλήσεις εντός Ελλάδος και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για πωλήσεις εκτός Ελλάδος, υπολογιζόμενες από την επομένη της μετά την ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ενημερώνεται ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Η συμμετοχή του χρήστη/πελάτη στο κόστος μεταφοράς/αποστολής των προϊόντων εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και το ύψος (αξία) της παραγγελίας ως εξής: – Για παραγγελίες εντός Ελλάδος αξίας άνω των πενήντα ευρώ (20€) δεν υπάρχει επιβάρυνση μεταφορικών/ εξόδων αποστολής. Το κόστος μεταφορικών κλιμακώνεται αναλόγως του βάρους της παραγγελίας και του τόπου παράδοσης. Κατά τη διενέργεια της παραγγελίας και οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωσή της και την αποστολή της προς υπάρχει σαφής ηλεκτρονική ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές κόστος των μεταφορικών/ εξόδων αποστολής. – Οι Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεσμεύονται να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε προϊόν που παραγγέλθηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση. – Οι Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως περιστατικά ανωτέρας βίας θεωρούνται οι απεργίες, προβλήματα και καθυστερήσεις προμηθευτών/μεταφορέων/ταχυμεταφορέων, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος εν γένει, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές και σεισμοί.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από τα ΕΛΤΑ για τις απλές αποστολές ως προς πωλήσεις εντός Ελλάδος, την ταχυμεταφορική Speedex για τις express αποστολές ως εντός Ελλάδος,και από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών DHL για τις αποστολές εξωτερικού.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τις αποθήκες της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, οι Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ενημερώσουν για την καθυστέρηση της παραλαβής. 2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να ρωτήσουν εάν θέλει να του παραδοθεί η παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να του προταθεί κάποιο εναλλακτικό. 3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, οι Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει εάν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες. 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία με τον πελάτη (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία του πελάτη που καταχώρησε δεν είναι ορθώς συμπληρωμένα ή/και ενημερωμένα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιστροφές προϊόντων με χρέωση των Εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση των Εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής:
Εάν με υπαιτιότητα των Εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ απεστάλησαν στον πελάτη λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην καταχώρηση της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ.), ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη, οδηγίες χρήσης κ.α.). Κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία, τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται πίσω, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της επιστροφής τους καλύπτεται από την Εταιρία. Σαφώς, σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, έχετε δυνατότητα μερικής ή ολικής τροποποίησης της παραγγελίας. 2. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:
Κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχετε υποχρέωση να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας και σε τυχόν αντίθετη περίπτωση να επισημάνετε στην εταιρία. Εάν πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας, ο πελάτης οφείλει να με την παραλαβή του προϊόντος, να επικοινωνήσει με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλ. 30 2310 221169 ή μέσω email στοinfo [at] germanos-publications.gr. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε. Ρητά ορίζεται ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Ρητά επισημαίνεται ότι ως ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ θεωρούνται μόνον τα προϊόντα/βιβλία τα οποία είναι κακέκτυπα . Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ακατάλληλα ή/και ελαττωματικά τα βιβλία, τα οποία αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον δικτυακό τόπο φωτογραφίες, που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις λόγω του διαφορετικού φωτισμού, εμφάνισης, ανάρτησης, ανάλυσης της φωτογραφίας, προβολής στον Η/Υ και εκτύπωσης των φωτογραφιών. Στην προκειμένη περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.
Επιστροφές των προϊόντων με χρέωση του πελάτη
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά γνωρίσματα, αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.
ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να τα παραδίδει άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, και με τις αρχικές σημάνσεις επί των προϊόντων, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, δώρα κλπ.).

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι εκπτωτικοί κωδικοί έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της παραγγελίας. Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές ενέργειες. Προϊόντα προσφοράς μπορούν να αλλάξουν μόνο με άλλα προϊόντα προφοράς.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντων από τις Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ, παραδοτέων εκτός Ελλάδος, οι παραλήπτες – αγοραστές μπορεί να υπόκεινται σε δασμούς, φόρους ή ειδικά τέλη εκτελωνισμού, τα οποία συνδέονται με την αποστολή-παράδοση των προϊόντων στον τόπο προορισμού τους, σύμφωνα με την ισχύουσα στον τόπο προορισμού-παράδοσης νομοθεσία. Οι παραλήπτες – αγοραστές αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία δεν μπορεί να ελέγξει, επηρεάσει ή προβλέψει το ποσό των εν λόγω δασμών, φόρων ή/και υποχρεώσεων. Οι παραλήπτες – αγοραστές προτρέπονται να επικοινωνούν με τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες εκτελωνισμού προκειμένου να λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι χρήστες – αγοραστές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, αποδέχονται και συμφωνούν ότι η επικοινωνία των μερών θα λαμβάνει χώρα κατά βάση και κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και με ενημερώσεις μέσω του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και ότι όλες οι γνωστοποιήσεις, επικοινωνίες, προτάσεις, αποδοχές, συμφωνίες, συμβάσεις και τροποποιήσεις αυτών θα γίνονται ηλεκτρονικά, η δε επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λογίζεται και γίνεται δεκτό από τους χρήστες – αγοραστές ότι καλύπτει τον έγγραφο τύπο, όπου αυτός απαιτείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εν γένει επικοινωνία και τυχόν γνωστοποιήσεις των χρηστών – αγοραστών προς τις Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] germanos-publications.gr. Η Εταιρία δύναται να επικοινωνεί εγκύρως με τον χρήστη – αγοραστή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχει ο ίδιος κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Τυχόν γνωστοποίηση λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από τις Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ 24 ώρες μετά την αποστολή του προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των Εκδόσεων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και σε 5 ημέρες μετά την ταχυδρομική αποστολή (για αποστολές εντός Ελλάδος) με χρήση της υπηρεσίας των ΕΛΤΑ. Οι χρήστες – αγοραστές που έχουν αποστείλει e-mail ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο ότι έλαβε χώρα προσήκουσα αποστολή του e-mail προς την ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας και ως προς την ταχυδρομική αποστολή ότι έλαβε χώρα ταχυδρομική αποστολή με χρήση της σχετικής υπηρεσίας μεταφορών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ και τους ανωτέρω Όρους Πωλήσεων οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 30 2310 22 11 69, Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 11:00 και 15:00, ή να επικοινωνούν με το Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] germanos-publications.gr