Κλίβανος –

18.02

Ο δεύτερος τόμος του θεωρητικού οργάνου της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, “Κλίβανος”, συνεχίζει και εμβαθύνει την υπηρεσία έναντι της κεντρικής “γραμμής” την οποία έθεσε εξ αρχής η Ομάδα και δεν είναι άλλη από αυτή της επαναξιολόγησης της λογοτεχνικής μας ιστορίας μέσα από το πρίσμα κατασκευής μίας νέας λογοτεχνικής παράδοσης. Ιστορία στα πλαίσια της οποίας πρόσωπα, έργα και εποχές συμπλέουν σε αυτονομημένα δίκτυα εξέτασης τόσο υπό το πλέγμα φιλολογικών κατευθύνσεων όσο και υπό τη μεγέθυνση επιστημονικών προσεγγίσεων μέσα από την ψυχαναλυτική, φιλοσοφική κλπ ερμηνευ­τική ανάγνωση των δεδομένων. Οι συμμετοχές των μελών και στον δεύτερο αυτό τόμο κυμάνθηκαν μεταξύ των τελών του 19ου αιώνος και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνος ενώ οι συμμετοχές συνεργατών διεύρυναν το πεδίο αναφορών κυρίαρχα στις συσχετίσεις της υπερρεαλιστικής κατεύθυνσης έκφρασης με πρόσωπα και δημιουργούς.

Η ποικιλία των θεματικών δημοσιεύσεων και η στοχευμένη απόκριση στα συλλογικά και ατομικά ερωτήματα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις οποίες ένα θεωρητικό έργο οφείλει να εφαρμόζει με γνώ­μονα την θέση του στην κοινωνική και δη λογοτεχνική πραγματικότητα της οποία μετέχει. Ένα θεωρητικό έργο το οποίο συνάμα, στην παραλληλία των εντυπώσεων, υπηρετεί τις ετήσιες στοχεύσεις της ομαδικής πρακτικής. Αντικειμενικότητα (των τεχνικών κριτηρίων) και υποκειμενικότητα των ερμηνειών, με σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και την αυτοτελή αξία της εκάστοτε αναφοράς, συνδυάζονται με τρόπο οργανικά ταυτόσημο. Υπερτονίζεται η χρήση της πρώτης οπτικής, αυτής των αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ ανα­πτύσσεται ενδοκειμενικά η υποκειμενική χάραξη νέων κατευθύνσεων στην πρόσληψη των υπό εξέταση προσώπων /έργων/εποχών. Συν τω χρόνω, η φιλολογική διεργασία, όπως λαμβάνει χώρα στο θεωρητικό μας όργανο, πέραν της εμβάθυνσης και της “αρχαιολογικής” αναζήτησης των επικρατέστερων (στην ατο­μική τους ανάγνωση) συνθετικών στοιχείων, τα οποία επενεργούν για την τελική συγκρότηση και υιοθέτηση εμπεριστατωμένης άποψης, θα επεκταθεί και σε πνευματικούς δημιουργούς εκτός της ελληνικής λογοτε­χνικής και ποιητικής παράδοσης.

Το θεωρητικό όργανο της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, “Κλίβανος”, ακολουθεί την αυστηρή δομή λειτουργίας και δράσης της συλλογικότητας. Η ευθύνη του εγχειρήματος, μέσα από το λόγο και τα γλωσσικά σχήματα, οφείλει να υποτάσσεται πλήρως στις ανάγκες έκφρασης των προμελετημένων σκοπών της Ομάδας. Για το λόγο αυτό δεν λογίζεται ως λογοτεχνικό περιοδικό αλλά ως φιλολογικό φορέα προώθησης της νέας οπτικής θέασης των πραγμάτων.

Αντώνης Χαριστός

για την Υπερρεαλιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5494-01-8  Κατηγορία:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.