Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών – Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

37.00

Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και του έργου των βρίσκεται, επί πολλά χρόνια, στο κέντρο της παγκόσμιας εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Ποικίλες απόψεις και αλληλοσυγκρουόμενες θέσεις διατυπώνονται γύρω από το ζήτημα αυτό.

Οι παραπάνω απόψεις αναλύονται λεπτομερώς στο παρόν σύγγραμμα στο οποίο υποστηρίζεται η θέση ότι η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να συμβάλει στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία. Η παρουσίαση της μεθοδολογίας αυτής εντάσσεται, επίσης, στα κύρια αντικείμενα της ανά χείρας εργασίας. Τα ειδικότερα θέματα, που εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό, είναι τα εξής: α) οι σκοποί και οι στόχοι της συγκεκριμένης αξιολόγησης, β) οι αρχές που πρέπει να τη διέπουν, γ) οι μορφές με τις οποίες πραγματοποιείται, δ) τα κριτήρια και οι σχετικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή της, ε) τα μέσα με τα οποία συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα, στ) οι φορείς που τη διενεργούν, ζ) τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και οι τρόποι αντιμετώπισής τους και η) άλλα συναφή ζητήματα.
Εκτενής αναφορά γίνεται, ακόμη, στη διαχρονική εξέλιξη της εποπτείας των σχολείων και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του έργου των στην Ελλάδα. Έμφαση δίνεται: α) στην ανάλυση των αλλεπάλληλων ανεπιτυχών προσπαθειών που έγιναν κατά τις τελευταίες τέσσερις περίπου δεκαετίες για την εφαρμογή της αξιολόγησης στην ελληνική εκπαίδευση και β) στον προσδιορισμό των αιτίων της αποτυχίας τους.

Η ενημέρωση ως προς τα θέματα, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, τόσο των απλών εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης, των αρμόδιων πολιτικών ιθυνόντων, των γονέων των μαθητών και των λοιπών πολιτών, που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, θεωρείται απολύτως αναγκαία. Την ενημέρωση αυτή επιδιώκει να προσφέρει στα παραπάνω πρόσωπα το παρόν έργο.

Κωδικός προϊόντος: 978-960-612-140-1  Κατηγορία:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.